Help

Op deze pagina wordt de service van Contract Registratie toegelicht evenals het registratieformulier.

Wat is Contract Registratie?
Contract Registratie wil de consument de vrijheid geven van zijn/haar leveranciers te wisselen als de consument dit wenst. Doormiddel van een herinneringsmail die verstuurd wordt aan de consument, kan het contract opgezegd worden en kan er een andere leverancier worden geselecteerd.

Wat is Contract Registratie niet?
Contract Registratie is geen bedrijf wat de daadwerkelijke opzegging voor de consument regelt. Achterliggende gedachte is namelijk dat de contractgegevens van de consument vertrouwelijk en dus alleen bij de consument bekend hoeven te zijn. Ook het aanvragen van offertes bij nieuwe leveranciers regelt Contract Registratie niet voor de consument, ook hier komen wederom vertrouwelijke gegevens (naam, adres, wensen, telefoonnummers, etc.) bij kijken.

Hoe werkt het Contract Registratie formulier?
De kern van Contract Registratie is het registratie formulier wat ingevuld wordt op de website. Wat moet nu waar worden ingevuld? Hieronder een overzicht van de in te vullen velden:

Naam
Vul hier de naam in waarmee je aangeschreven wenst te worden door Contract Registratie.

E-mail
Vul hier je e-mail adres in waarop je bereikbaar bent voor Contract Registratie.

Leverancier
De naam van de leverancier welke je momenteel de dienst of het product levert.

Product/dienst
Hier vul je de omschrijving in van de dienst of het product wat je momenteel afneemt. Deze omschrijving zal Contract Registratie aan je communiceren zodat je weet om welke dienst het gaat. Voorbeelden van omschrijvingen kunnen zijn: Internet, reisverzekering bij leverancier X, woonhuisverzekering bij firma Y, abonnement mobiele telefoon van Jan, etc.

Opzegtermijn (maanden)
Hier geef je aan hoe ver van te voren je huidige leverancier van je wil weten dat je, je contract opzegt. Dit kan bijvoorbeeld een maand zijn. Dit is nodig om bij het volgende veld een voor jou gunstige datum in te vullen.

Datum e-mail herinnering
Dit is het hart van de dienst. Je ontvangt van Contract Registratie op de door jou ingevulde datum een herinnering met bovenstaande gegevens dat je, je contract kunt opzeggen. Het is dan ook van belang deze datum zo te kiezen dat je rekening houdt met je opzegtermijn.

Door middel van bovenstaande tekst zal je in staat zijn het formulier in te vullen en zo de controle te krijgen over je contracten.

Mochten er nog vragen zijn omtrent de dienst of het formulier dan kunt je contact opnemen op de volgende manieren:

E-mailadres
info@contractregistratie.nl

Telefoon
06 - 16 26 0979